Отбелязване на 28-ми април Световен ден за безопасност и здраве при работа за 2015 г.


На 28-ми април 2015 г. Пловдивският клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа отбеляза Световния ден по безопасност и здраве при работа.

Мероприятието бе организирано съвместно с Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” и с подкрепата на „ВАТТС Индъстриз” ЕАД – Пловдив.

Първата част от програмата включваше полагане на венци и цветя на паметния знак, изграден в памет на загиналите при трудови злополуки пред зала „ Строител” в Пловдив.

Слово пред паметника произнесе г-н Боян Бойкински –  Председател на РС на КНСБ – Пловдив.

Официални гости на събитието бяха още:
г-н Атанас Чернаев – Директор „Инспекция по труда”, Пловдив
г-жа Добрина Проданова – Председател на ТПК – Пловдив
г-н Иван Балталийски – КТ „Подкрепа”- Пловдив
г-н Владимир Глухов – Председател на Управителния съвет на Фондация „ЦБЗР”
г-жа Лариса Рабаджийска – Заместник кмет на район „Северен”
г-н Тодор Конарски – ТП на НОИ.

На поклона присъстваха още работодатели и специалисти по безопасност и здраве при работа, както и жители на град Пловдив.
Втората част от мероприятието, организирано по повод Световния ден по БЗР включваше посещение на Пловдивското предприятие „ВАТТС Индъстриз” – Пловдив.

Г-н Атанас Чернаев – Директор „Инспекция по труда” – Пловдив представи задълбочен анализ на трудовия травматизъм в Пловдивска област.

От името на домакините, официално слово изнесе д-р Йохан Хертерих – директор на „ВАТТС Индъстриз” ЕАД, запознавайки гостуващите специалисти по БЗР със специфичните особености на фирмената политика на представялваното от него предприятие.

Д-р Хертерих представи някои решения по проблеми, свързани с осигуряване на безопасносни и здравни условия на труд, които екипът му е формирал, както и прилаганите от тях добри практики за превенция по безопасност и здраве при работа.

На място беше показано как фирмата успешно прилага опита на фирма Дюпон, а именно „STOP – програма за превенция на злополуките”.

Източник: http://fcbzr.org/

Leave a comment