Световен ден по безопасност и здраве при работа – 28-ми април


Темата на кампанията за 2017 г. е „Оптимизиране на събирането и използването на БЗР информацията“, която цели да подпомогне изпълнението на Цел за устойчиво развитие № 8 от План 2030 на ООН.

Кампанията на Международната организация по труда за Световния ден за безопасност и здраве при работа 2017 г. се фокусира върху критичната необходимост на страните да подобрят способността си да събират и използват надеждна информация за безопасността и здравето при работа.

Цел за устойчиво развитие № 8 предвижда насърчаване на “приобщаващия и устойчив икономически растеж, пълната и продуктивна заетост и достойния труд за всички”.

Източник: http://fcbzr.org/news/news_id/913

 

Leave a comment